Bli medlem av NPHK

Hvis du ikke er medlem i en hundeklubb fra før må du melde deg inn som nytt medlem via NKK eller kontakte oss - så hjelper vi deg gjerne med registreringen.

Dersom du allerede er medlem i en hundeklubb må du endre ditt medlemskap via min side i NKK og legge til Norsk Pyreneerhundklubb som medlemsklubb.

Medlem - vervet av oppdretter:

Nye medlemmer som blir innmeldt/vervet av oppdretter har gratis medlemsavgift i NPHK det inneværende året og betaler evnt. bare NKK-avgift. (Dersom du er medlem av andre hundeklubber som er tilknyttet NKK, blir du heller ikke belastet for NKK-avgift på nytt). Be din oppdretter om å melde deg inn i klubben

Medlemsfordeler

Alle resultater og begivenheter blir samlet i en årbok for Py og en for Berger. Som medlem får du kjøpe denne for kr. 100,- + porto kr. 75,- (1 bok pr. medlemshusstand). (Pris for andre er kr. 150,-) + porto kr. 75,-

Hvert år blir det kåret klubbvinnende hunder i forskjellige kategorier/aktiviteter og utstilling blant klubbens medlemmer. Alles resultater kommer med i årbok, men kun medlemmer kommer med på NPHK's mestvinnerlister.

Klubben spanderer eventuelle rosetter til medlemmer for de første plasseringene. For plasseringer lenger ned på listene har man mulighet til å kjøpe rosett for kr. 75,- (Ikke-medlemmer har også mulighet til å kjøpe rosetter for kr. 75,- dersom de blir forhåndsbestilt i god tid før spesialen)

Del denne siden