Opplysningssentralen for Gjeterrasene (OSG)

OSG har mange oppgaver for gjeterhundrasene i klubben; så som utgivelse av årbok, påse at de som ønsker valpeformidling gjennom klubben oppfyller retningslinjer for avl, innsamling av resultater fra utstilling og stevner, utarbeidelse av mestvinnerlister, årets hunder osv. Komiteèn består av:

  • Marte Tøfte                    Tlf. 922 67013      
  • Hilde Gramstad              Tlf. 936 27797   

Kontakt oss gjerne for en liten prat om rasen!

Del denne siden